Predlog modela za merjenje družbenih učinkov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v oktobru na spletni strani TUKAJ objavilo predlog modela za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij, ki ga je pripravil Inštitut za ekonomska raziskovanja v sodelovanju z ministrstvom, s katerim želijo dokazati pomen delovanja socialnih podjetij ter prikazati razlikovanje socialnih od »klasičnih« podjetij z dokazovanjem njihovih pozitivnih učinkov za širšo družbo oziroma družbenih učinkov. Pripravo modela sta financirala Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 

Model je tako orodje za prepoznavanje družbenih učinkov, ki jih socialna podjetja ustvarjajo kot rezultat svojih aktivnosti in socialnim podjetjem omogoča merjenje družbenih učinkov ter oblikovanje poročila o njihovem doseganju, ki ga bodo lahko uporabila za poročanje, predstavitev potencialnim investitorjem ter odločevalcem. Poleg tega jim omogoča tudi načrtovanje razvoja poslovnih modelov, sistematično načrtovanje aktivnosti ter ocene doseganja zastavljenih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev.

Poročila socialnih podjetij na osnovi uporabe modela bodo omogočala oblikovalcem politik oblikovanje ustreznih ukrepov in spodbud za podporo razvoju socialnih podjetij ter izvedbo kvalitativne in kvantitativne ocene doprinosa socialnih podjetij k družbeni blaginji.

Z objavo predloga modela želijo na Ministrstvu socialnim podjetjem omogočiti preizkus modela, ki bo skladno z njihovimi povratnimi informacijami vključen v Uredbo o merjenju družbenih učinkov. Ta bo predvidoma objavljena v letu 2023, zato želijo tudi socialna podjetja predhodno seznaniti s podatki, ki jih model zahteva in jih bodo potrebovali za poročanje, ki bo predvidoma obvezno v letu 2024.

MODEL – Obvezno poročanje

MODEL – Razširjeno poročanje

Navodila za uporabo modela

Za pomoč pri izpolnjevanju se lahko obrnete na podporno okolje socialnega socialnega podjetništva. Kontakt najdete TUKAJ.

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content