Merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij

Inštitut za ekonomska raziskovanja je oblikoval Predlog modela za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij, s katerim se želi dokazati pomen delovanja socialnih podjetij ter prikazati razlikovanje socialnih od »klasičnih« podjetij z dokazovanjem njihovih pozitivnih učinkov za širšo družbo oziroma družbenih učinkov. Pripravo modela sta financirala Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 

Model je tako orodje za prepoznavanje družbenih učinkov, ki jih socialna podjetja ustvarjajo kot rezultat svojih aktivnosti in socialnim podjetjem omogoča merjenje družbenih učinkov ter oblikovanje poročila o njihovem doseganju, ki ga bodo lahko uporabila za poročanje, predstavitev potencialnim investitorjem ter odločevalcem. Poleg tega jim omogoča tudi načrtovanje razvoja poslovnih modelov, sistematično načrtovanje aktivnosti ter ocene doseganja zastavljenih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev.

Poročila socialnih podjetij na osnovi uporabe modela bodo omogočala oblikovalcem politik oblikovanje ustreznih ukrepov in spodbud za podporo razvoju socialnih podjetij ter izvedbo kvalitativne in kvantitativne ocene doprinosa socialnih podjetij k družbeni blaginji.

Poročanje o družbenih učinkih socialnih podjetij bo namreč postalo obvezujoče predvidoma leta 2024, saj želimo v letu 2023 socialnim podjetjem zagotoviti možnost, da pripravijo vse potrebne podatke za poročanje ter usposobiti podporno okolje za pomoč socialnim podjetjem pri uporabi modela.

Več si lahko preberete TUKAJ.

 

Scroll to Top
Skip to content