Odprt RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ INOVACIJAM V CELJSKI REGIJI ZA LETO 2023

Na razpis se lahko prijavijo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Regionalne gospodarske zbornice Celje (občine: Celje, Braslovče, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Vitanje, Vojnik, Vransko, Tabor, Zreče in Žalec).

Prijavi se lahko inovacija, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1. 1. 2021 do 31. 3. 2023.

Inovacija je lahko:

  • PRODUKTNA
  • PROCESNA
  • TRŽENJSKA
  • ORGANIZACIJSKA
  • DRUŽBENA

Rok za oddajo prijav je torek, 4.aprila 2023.

Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na prireditvi 6. junija 2023 v organizaciji Regionalne gospodarske zbornice Celje, ko bodo podeljena zlata, srebrna, bronasta priznanja in posebna priznanja za prebojno inovacijo. Najboljše inovacije bodo posredovane v izbor za nacionalno priznanje inovativnosti 2023.

Več informacij, prijavnica in navodila za prijavo so na povezavi: LINK.

Vabljeni k prijavi!

Scroll to Top
Skip to content