BODI SOC – Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija

Datum dogodka: 17.06.2022

V Posavju smo pionirji socialnega podjetništva, vendar imamo po 11. letih zakona o socialnem podjetništvu le 13 registriranih socialnih podjetij. Na drugi strani imamo ogromno novodobnih podjetnikov, ki ustvarjajo opazne družbene in okoljske učinke, pa se za status socialnega podjetja (še) ne odločajo. Kaj so dejanske prednosti socialnega podjetništva, kakšne so izkušnje do sedaj in kam želimo priti na tem področju v naslednjih 10 letih kot regija Posavje?

Udeležba na okrogli mizi oz. debati je namenjena vsem, ki jih tematika zanima, predvsem pa podpornim okoljem za podjetništvo, obstoječim in potencialnim socialnih podjetnikom, klasičnim podjetjem, ki želijo povečati svoje pozitivne družbene učinke, nevladnim organizacijam…

BODI SOC – Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija

Projekt BODI SOC je usmerjen v vzpostavitev učinkovitega in vzpodbudnega podpornega okolja za socialna podjetja, ki bo prispevalo h krepitvi veščin in kompetenc socialnih podjetij, povečalo možnosti za ustanavljane novih socialnih podjetij, spodbujalo rast obstoječih socialnih podjetij, okrepilo informiranost socialnih podjetij za razvoj in promocijo socialnega podjetništva, prispevalo k ustvarjanju novih delovnih mest ter povezovanj socialnih podjetij z lokalnim okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom s ciljem ustvarjanja pogojev za boljši dostop na trg.

V okviru projekta načrtujemo aktivnosti v vseh osmih razvojnih regijah KRVS v okviru katerih bomo izvedli najmanj 42 svetovanj, več kot 90 ur usposabljanj, več kot 24 ur delavnic in nefinančno podprli najmanj 42 socialnih podjetij.

Scroll to Top
Skip to content